English language

Our company is engaged in complex development of electronics, preparation of its production and subsequent securing of manufacturing through our partners.
We offer the development of a complete product, including mechanics, the development and manufacturing of PCBA testers, the tuning of production and its process at pilot run series, as well as mass production.
Depending on mass production volume, we offer manufacturing capabilities in both the EU and Asia through our long-term partners.

Deutsche sprache

Unsere Firma beschäftigt sich mit der komplexen Entwicklung der Elektronik, der Industrialisierung und der anschließenden Sicherung der Herstellung durch unsere Partner.
Wir bieten die Entwicklung eines kompletten Produkts, einschließlich Mechanik, Entwicklung und Produktion von Prüfgeräten, Abstimmung der Produktionsprozessen während einer Nullserie und Serienproduktion.
Abhängig von dem Umfang der Massenproduktion bieten wir sowohl in der EU als auch in Asien Fertigungskapazitäten durch unsere langfristige Partner.

Český jazyk

Naše společnost se zabývá komplexně vývojem elektroniky, přípravou její výroby a následným zajištěním dodávek pomocí našich partnerů.
Nabízíme vývoj kompletního produktu, včetně mechaniky, vývoj a výrobu PCBA testerů, odladění výroby a jejího procesu na nulové sérii a také zajištění sériové výroby.
Dle velikosti sériové výroby nabízíme výrobní možnosti jak v EU tak v Asii u dlouhodobě odzkoušených spolehlivých partnerů.